Zagađenje vazduha u Kraljevu alarmantno

U periodu od 1. do 16. Januara, koncentracija PM10 suspendovanih čestica u vazduhu trinaest dana je prekoračena. Po indeksu kvaliteta vazduha , vazduh u Kraljevu bio je sedam dana u kategoriji – jako zagađen ( od 2. do 4. kao i od 13.do 16. januara), dok je preostalih šest dana bio u kategoriji – zagađen.

Iz Odseka za zaštitu životne sredine Gradske upave grada Kraljeva poručuju da je u ovom periodu godine zagađenje uobičajeno usred grejne sezone, osim što je nekoliko dana za redom izmereno povećano zagađenje pa to predstavlja problem. Inače ovakva zagađenja traju po jedan dan u ovom periodu godine, kažu u Odseku za Filter uz sledeću preporuku:

Preporučuje se izbegavanje fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini,

skraćivanje boravka na otvorenom i preusmeravanje obavljanja uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Preporuke se odnose na celokupnu populaciju, a posebno na osetljive grupe- starije osobe, decu i osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Merenja kvaliteta vazduha vrši Zavod za javno zdravlje Kraljevo koji je

akreditovana organizacija za ove poslove. Rezultati kvaliteta vazduha objavljuju

se svakodnevno na vebsajtu grada Kraljeva i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.