Ovako ćete prijaviti decu za upis u prvi razred

Zbog epidemiološke situacije izazvane Covidom19 prijavljivanje đaka za upis u prvi razred, ove godine vršiće se po drugačijem sistemu.

Roditelji i staratelji dece rođene u periodu od 1. marta 2015. do 1. marta 2016. godine obaveštavaju se da će se evidentiranje dece navedenog uzrasta za polazak u prvi razred vršiti slanjem podataka na e-mail [email protected].

 Od podataka je potrebno lično ime deteta, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta i lično ime roditelja odnosno staratelja. Evidentiranje će trajati počevši od sutra 1. februara do 28. februara 2022. godine.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.