Može li Kraljevo poboljšati kvalitet vazduha?

Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ danas je u okviru projekta „Moje pravo na čistiji vazduh na Trgu srpskih ratnika sprovelo akciju deljenja info letaka koji će građane Kraljeva bolje upoznati sa pomenutim projektom ali i sa ovim problemom koji stanovnike grada na Ibru muči godinama.
Foto: Filter media

Cilj projekta je poboljšan kvalitet vazduha u našem gradu prvenstveno tokom grejne sezone. Međutim, prema rečima Zorana Nikolića predsednika UG „Kraljevački razvojni centar“ ovaj cilj se ne može ostvariti u kratkom vremenskom periodu.

Najveći problem kada govorimo o zagađenju vazduha je neadekvatno obaveštavanje građana, odnosno sa zakašnjenjem od  najmanje 48 do 72 sata.

Foto: Filter media

Zbog čega je ovaj podatak dostupan tek kada prođe gotovo tri dana a građani za to vreme budu izloženi uticaju zagađenog vazduha Nikolić pojašnjava:

-Zvanična merenja vazduha za potrebe grada vrši Zavod za javno zdravlje u Kraljevu koji koristi jednu metodu koja je apsolutno tačna sa stanovišta dobijenih rezultata, ali radi na principu taložnih materija a za obradu tih podataka potrebno je vreme. S obzirom da su ove metode prevaziđene, potrebno je nabaviti automatizovanu mernu stanicu, koja u realnom vremenu saopštava parametre kvaliteta vazduha. Takođe postoje i adekvatni softveri koji omogućavaju da se te informacije distribuiraju lokalnim samoupravama, medijima pa čak i građanima.

Ovaj projekat realizovan je sa Beogradskom otvorenom školom u okviru njihovog projekta „Snažno zeleno“ uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Kraljevački razvojni centar je za potrebe ovog projekta uradio analizu kvaliteta vazduha i sproveo anketu u kojoj je učestvovalo preko 200 građana a koja se bavila problematikom kvaliteta vazduha u Kraljevu.

Foto: Filter media

-Mi smo definisali na osnovu ovih podataka naše zahteve koje smo predali lokalnoj samoupravi, iskoristili smo i Javnu raspravu o budžetu grada za 2021. godinu. Tokom rasprave na sednici Skupštine grada pokrenulo se pitanje nabavke automatizovane merne stanice. Odgovor gradonačelnika Kraljeva je da će se ova merna stanica nabaviti u 2022. godini iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine.

Razvojni centar Kraljevo nastavlja sa aktivnostima u sklopu pomenutog problema. Naredni korak je predlog da se donesu nedostajuća strateška dokumenta jer Grad Kraljevo nema plan kvaliteta vazduha kao osnovni strateški dokument lokalnih javnih politika.

-Zapravo ovaj dokument je izrađen ali već tri godine ne može da dobije saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine jer nije dobar. Ako nije dobar treba ga menjati jer je to krovni dokument iz koga proizilaze sve mere, postupci i radnje koje treba sinhronizovano, multisektorski sprovoditi da bi se unapredio kvalitet vazduha, kaže Nikolić.

Podsećamo, za 21 dan u mesecu januaru u Kraljevu je samo tokom jednog dana vazduh bio odgovarajućeg kvaliteta, devet dana je bio u koncentracijama ekstremno zagađen, osam dana zagađen a tri dana podnošljivo zagađen. Prema istraživanjima osnovni uzročnik nastalog problema jesu individualna ložišta koja koriste razna fosilna goriva. Dobro je, poručuju iz „Kraljevačkog razvojnog centra“  to što je Grad počeo da subvencioniše nabavku individualnih ložišta na kvalitetnije gorivo. Ono što je problem je to što je obim toga mali, jer se u toku jedne godine obezbedi samo pedesetak takvih ložišta što nije dovoljno za ovoliki broj stanovnika našeg grada.

Piše: Danka Gašić

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.