Sve više mladih u borbi sa depresijom, pomoć retko traže

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu sproveli su istraživanje na temu depresije kod mladih.

U istraživanju je učestvovalo preko 1000 ispitanika i ono predstavlja sveobuhvatnu procenu zdravlja mladih.

 Rezultati istraživanja govore da su prošla i ova godina bile preteške za mlade ljude. U brojkama, 65 odsto mladih osetilo je neku vrstu depresije u navedenom periodu, dok 45 odsto njih smatra da im nisu potrebne usluge psihijatra ili psihoterapeuta.

Svega 18 odsto mladih potražilo je stručnu pomoć i to o svom trošku, a ćak trećina ispitanika smatra da im je pomoć bila neophodna ali da je nisu potražili.

Stručnjaci kao zabrinjavajući podatak navode da čak 44 odsto mladih ne zna kome da se obrati za pomoć ukoliko oseti psihičke tegobe.

U istraživanju je još navedeno da skoro polovina mladih, smatra da im je porodica emocionalna podrška, a peina ispitanika kaže da sa porodicom ne može da razgovara o problemima.

Izvor : Nova ekonomija

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.